ارتفاع: 0 سرعت: 0

مراقب شهاب سنگ باشید

با ماهواره برخورد نکنید

از بین بادکنک ها حرکت کنید

با پرنده برخورد نکنید

با هواپیما برخورد نکنید

نمایش میزان ارتفاع

نمایش سرعت سفینه

از کلیدهای جهت دار کیبورد استفاده کنید

از Space برای متوقف کردن بازی استفاده کنید

بازگشت
محمد بهمنی
رکورد: 9004 امتیاز . رتبه 1
フム√ムd761
رکورد: 115 امتیاز . رتبه 2
ashena
رکورد: 27 امتیاز . رتبه 3