اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
ghalandar
قلندر
1 دنبال کننده, 1 ارسال
gabriel
مصطفی
1 دنبال کننده, 1 ارسال
ghazal-180
ghazal taheri
2 دنبال کننده, 1 ارسال
Golbaff
حامد
1 دنبال کننده, 1 ارسال
Great
محمدقاسمی
1 دنبال کننده, 1 ارسال
ghaeem1234
احمد
21 دنبال کننده, 7 ارسال
GENRAL
HOSEIN
4 دنبال کننده, 1 ارسال