اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
Ilia-soleimani
Ilia soleimani
1 دنبال کننده, 1 ارسال
iman721
مصطفی
1 دنبال کننده, 1 ارسال
Infinite
Infinite
1 دنبال کننده, 1 ارسال
rn1990
iman
1 دنبال کننده, 1 ارسال
iman00020
imanshams
2 دنبال کننده, 1 ارسال
iman72
imanmj
9 دنبال کننده, 13 ارسال
iman66
نیما
0 دنبال کننده, 0 ارسال
ice_kati
katayon
0 دنبال کننده, 0 ارسال