اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
javid55
جاوید
1 دنبال کننده, 1 ارسال
joopar
محمد
1 دنبال کننده, 1 ارسال
koopeh
jamalifard
1 دنبال کننده, 1 ارسال
loooove
javad
1 دنبال کننده, 1 ارسال
javadabadian
javadAbadian
2 دنبال کننده, 2 ارسال
javadt8
javad
2 دنبال کننده, 1 ارسال
joker
mostafa
2 دنبال کننده, 1 ارسال
jamili
عبدالمجید
8 دنبال کننده, 20 ارسال
joopar1365
محمد
2 دنبال کننده, 1 ارسال
joody
joody
1 دنبال کننده, 1 ارسال
jonevar
jonevar
1 دنبال کننده, 2 ارسال
jive
vahid
1 دنبال کننده, 1 ارسال
javidfa
javid
4 دنبال کننده, 1 ارسال
jalil_hosseini
جلیل حسینی
0 دنبال کننده, 0 ارسال
javad7252
Mohammad Javad So..
0 دنبال کننده, 0 ارسال
jagvar
jagvar
3 دنبال کننده, 1 ارسال
amirali20
javad
3 دنبال کننده, 2 ارسال
javad761
フム√ムd761 مدیر کل
246 دنبال کننده, 318 ارسال