اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
wwwwaaaa
amin
1 دنبال کننده, 1 ارسال
wwww2014
sarvsr
1 دنبال کننده, 1 ارسال
watashi
watashi
2 دنبال کننده, 0 ارسال