نسخه‌ی قابل چاپ
(1398/06/30)

یـه سوال میـپرسم، هـرکـی جـواب داد مـخاطب خـاصش مـیشم . . . . . . . . . . . . . . . . ?=Sin2(280°+2Π) x Log(Cos85°) + tanΠ2 - √567 . . واااااااااالا!!! الـکی کـه نـیس بـحث یـک عـمـر زنـدگیـه


ارسال شده توسط mohsen123 در تاریخ 1393/09/10 - 14:32
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_108854.htmlزهرا - (11/آذر/1393 - 14:40) : من که رشته ادبیاتم خخخخخخخخخ

شهرام - (11/آذر/1393 - 14:59) : {-7-}{-7-}

زهرا - (11/آذر/1393 - 21:26) : {-18-}