نسخه‌ی قابل چاپ
(1398/01/06)

عادت کرده ام
کوتاه بنویسم
کوتاه بخونم
کوتاه حرف بزنم
کوتاه نفس بکشم
تازگی ها
دارم عادت می کنم
کوتاه زندگی می کنم
یا شاید
کوتاه بمیرم
نمی دانم
فقط عادت …


ارسال شده توسط javad761 در تاریخ 1394/06/29 - 17:44
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_127368.html