نسخه‌ی قابل چاپ
(1398/02/30)

نشود فاش كسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش كن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی كه میان من و توست روزگاری شد و كس مرد و ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست


ارسال شده توسط avazak در تاریخ 1392/12/08 - 11:42
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_27787.html