نسخه‌ی قابل چاپ
(1398/05/01)

فاصله گرفتن از... کسانی که دوستشان دارید ..بی فایده است.. زمان به ما نشان خواهد داد.. که جانشینی برای آنها نخواهد بود.... "گوته"



ارسال شده توسط maziyar در تاریخ 1393/01/12 - 12:24
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_36813.html