نسخه‌ی قابل چاپ
(1398/03/26)

من یه پسرم! اگه برات غیرتی نشم اگه روت حساس نباشم اگه ته ریش نداشته باشم اگه باهات مهربون نباشم اگه بهت اخمای کوچولو نکنم اگه وقتی شالت رفت عقب نگم اونو بکش جلو اگه دستتو محکم نگیرم اگه نگم هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت اگه سر به سرت نذارم اگه قربون صدقت نرم اگه نگرانت نشم اگه بهت نگم عروسک من اگه نگم من مهمم که میگم خوبی اگه ... اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی! تو عاشق اینی که من یه مرد کامل باشم!مرد تو! اممما!!!ا تو یه دختری اگه خودتو لوس نکنی اگه باهام قهر نکنی و ناز نکنی اگه وقتی چشام میچرخه از حسودی دیونه نشی اگه از نظر دادنام خوشحال نشی ... اگه به خاطر من به خودت نرسی اگه سر به سرم نذاری اگه برام گریه نکنی اگه لب و لوچه آویزون نکنی تا بغلت کنم اگه بهم نگی آقامون اگه برام مظلوم بازی درنیاری اگه از سرو کولم نری بالا اگه برام عشوه نیای اگه گوشمو نپیچونی و نگی تو فقط مال منی اگه ناغافل دستامو نگیری اگه وقتی کار بدی کردی با ترس بهم نگی اگه لج بازی نکنی اگه... اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اونکارارو برات بکنم! من تورو خانوم میخوام! خانوم من! من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم! من صلابت نگه میدارم تو لطافت تو نجابتتو نگه دار منم نگاهمو بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم! من بهترین پسر واسه تو! تو بهترین دختر واسه من!


ارسال شده توسط Dragon1993 در تاریخ 1393/02/22 - 12:17
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_69316.htmlمهتـــــآبـــ♥ - (28/اردیبهشت/1393 - 11:34) : لایکـــــــــــــــــــــــ♥

Dragon1993 - (28/اردیبهشت/1393 - 12:55) : گربانت بالام جان...{-29-}

مهتـــــآبـــ♥ - (28/اردیبهشت/1393 - 14:04) : مگه بابا بزرگمی که میگی بالام جاااااان {-18-}{-18-}{-18-}{-18-} ولی ممنون{-35-}