نسخه‌ی قابل چاپ
(1399/04/17)

آدَم هآ فَقَط آدَمَند....نَه کَمتَر،نَه بیشتَر...!!اَگَر کَمتَر اَزآن چیزی کِه هَستَند نِگاهِشآن کُنی،آنها رآ شِکَستِه ای واَگر بیشتَر اَز آن حِسابشان کُنی تُو رآ می شِکَنَند......


ارسال شده توسط asali در تاریخ 1393/05/25 - 16:53
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_84993.htmlشهرام - (25/مرداد/1393 - 17:36) : {-28-}{-28-}

asal - (25/مرداد/1393 - 19:39) : {-27-}{-27-}

شهرام - (25/مرداد/1393 - 21:14) : {-23-}{-23-}

asal - (25/مرداد/1393 - 21:45) : {-26-}{-26-}

شهرام - (26/مرداد/1393 - 11:44) : {-27-}{-27-}

asal - (26/مرداد/1393 - 12:39) : {-34-}{-34-}

شهرام - (26/مرداد/1393 - 13:32) : تو خوبی؟{-7-}

asal - (26/مرداد/1393 - 14:24) : Mn bahle tnx u chitori?{-7-}{-7-}

شهرام - (26/مرداد/1393 - 20:15) : منم خوبم خدارو شکر....{-7-}{-7-}

asal - (26/مرداد/1393 - 20:44) : Khooob khodaro 100hezar martabe shokr{-47-}{-47-}

شهرام - (26/مرداد/1393 - 20:50) : اوه مااااااااااااااااااااااای گااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مر40

asal - (26/مرداد/1393 - 21:07) : {-29-}{-29-}