نسخه‌ی قابل چاپ
(1399/03/11)

گل سرخی به او دادم گل زردی به من داد..! برای لحظه ای ناتمام قلبم از تپش ایستاد. با تعجب پرسیدم: مگر از من متنفری؟! گفت نه. باور کن نه؛ ولی چون تو را واقعاً دوست دارم نمی خواهم پس از آنکه از من کام گرفتی برای پیدا کردن گل زرد زحمتی به خود بدهی...


ارسال شده توسط javad761 در تاریخ 1393/08/02 - 11:43
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_99667.html