نسخه‌ی قابل چاپ
(1399/03/11)

گفتم که ای غزال ! چرا ناز می کنی ؟ هر دم نوای مختلفی ساز می کنی ؟ گفتا : به درب خانه ات ار کس نکوفت مشت روی سکوت محض تو در باز می کنی ؟


ارسال شده توسط javad761 در تاریخ 1393/08/02 - 11:49
لینک مستقیم : http://facekerman.ir/view/public_99675.html