اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

ترجمه آیات

آن حادثه کوبنده،﴿1﴾
و چه حادثه کوبنده‌ای!﴿2﴾
و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است!)﴿3﴾
روزی که مردم مانند پروانه‌های پراکنده خواهند بود،﴿4﴾
و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاّجی‌شده می‌گردد!﴿5﴾
امّا کسی که (در آن روز) ترازوهای اعمالش سنگین است،﴿6﴾
در یک زندگی خشنودکننده خواهد بود!﴿7﴾
و امّا کسی که ترازوهایش سبک است،﴿8﴾
پناهگاهش «هاویه» [= دوزخ‌] است!﴿9﴾
و تو چه می‌دانی «هاویه» چیست؟!﴿10﴾
آتشی است سوزان!﴿11﴾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ﴿1﴾
مَا الْقَارِعَةُ﴿2﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴿3﴾
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴿4﴾
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴿5﴾
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴿6﴾
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴿7﴾
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴿8﴾
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴿9﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ﴿10﴾
نَارٌ حَامِيَةٌ﴿11﴾