اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

ترجمه آیات

بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛﴿1﴾
خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند؛﴿2﴾
(هرگز) نزاد، و زاده نشد،﴿3﴾
و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است!﴿4﴾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴿1﴾
اللَّهُ الصَّمَدُ﴿2﴾
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴿3﴾
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴿4﴾