اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

ترجمه آیات

بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم،﴿1﴾
به مالک و حاکم مردم،﴿2﴾
به (خدا و) معبود مردم،﴿3﴾
از شرّ وسوسه‌گر پنهانکار،﴿4﴾
که در درون سینه انسانها وسوسه می‌کند،﴿5﴾
خواه از جنّ باشد یا از انسان!﴿6﴾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴿1﴾
مَلِكِ النَّاسِ﴿2﴾
إِلَٰهِ النَّاسِ﴿3﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴿4﴾
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴿5﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴿6﴾