اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #رُویـآمیـ

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

14/مرداد/1393 - 21:25

هَمـین کِهـ تُـو  بِهـ قَلـبَمـ خِیـلی میشیـنِهـ . . . 

79464182065633318854.jpeg