اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

5/مرداد/1400 - 10:36

@مبین سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


6/دی/1397 - 00:37
جوادسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
19/مهر/1397 - 01:46

@ali11 سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

 
20/اردیبهشت/1397 - 13:24
محمدرضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
14/فروردین/1397 - 22:57
حسامسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/فروردین/1397 - 17:05
کورشسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/اسفند/1396 - 06:02
مهدیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/بهمن/1396 - 22:27
meysamسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >