اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
17/خرداد/1395 - 14:58
muhammadسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
16/خرداد/1395 - 16:51
Vandadسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
28/اسفند/1394 - 16:32
رضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
28/اسفند/1394 - 01:33
Pejmanسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
27/اسفند/1394 - 14:37
مصطفیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
26/اسفند/1394 - 18:20
AmirHosseinسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
23/اسفند/1394 - 22:24
aliasسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: < 11 12 13 14 15 >