اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
10/اسفند/1394 - 11:55
حمید ملک زادهسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
29/بهمن/1394 - 01:39
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
28/بهمن/1394 - 23:11
Infiniteسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
23/بهمن/1394 - 11:58
hosseinسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/بهمن/1394 - 17:44
Mohammadسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/بهمن/1394 - 13:24
وحیدکمالیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
17/بهمن/1394 - 10:22
علیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: < 13 14 15 16 17 >