اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

13/اردیبهشت/1396 - 16:11
محمدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
9/فروردین/1396 - 02:00
mohsenسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
6/اسفند/1395 - 14:59
جوادسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
6/اسفند/1395 - 00:04
هادی دهقانیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
24/بهمن/1395 - 14:39
رضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
17/بهمن/1395 - 11:40
roziitaسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
15/بهمن/1395 - 00:41
parsaسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
9/بهمن/1395 - 19:49
کامران محمدیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
صفحات: < 4 5 6 7 8 >