اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #كليكــ

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

28/اسفند/1392 - 17:29

هیس !!!! ديگـــر به هوايت هيــچ "" سر به بيــابان نمی گذارد ... ساده ای ليلــی جان ! اينجـــا ، مجنــون هــا با يكـ، روزی هزار بار ""می شوند ...!