اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #������������������

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
بدون نتیجه جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت.