اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دلـــم گلویی است گرفته از بــغــض! قـــرار،این نبود... دلم برا حرمش پر میزنه

1393/01/11 - 13:21
پیوست عکس:
1396207247206205_large.jpg
1396207247206205_large.jpg · 425x428px, 90KB