اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

همه جور نون ديدم : نون سنگک، نون بربري، نون لواش، نون تافتون، ولي هيچ جا نون حلال نديدم پولاد کیمیایی -جرم

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/12 - 12:29
پیوست عکس:
88081474944735121729.jpg
88081474944735121729.jpg · 448x299px, 29KB