اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛ به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم. وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/25 - 01:11
پیوست عکس:
0.406984001384624496_pixnaz_info.jpg
0.406984001384624496_pixnaz_info.jpg · 650x476px, 58KB

باز نشر توسط