اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اولین نگارش رسمی از نرم افزارفیس کرمان منتشر شد.

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/22 - 07:39 در  اخبار فیس کرمان
پیوست عکس:
Android.png
Android.png · 537x500px, 20KB