اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

انقدر از خوبی هایش پیش دیگران گفته بودم...... .اکنون که میپرسند چه شد....... .خجالت میکشم بگویم تنهایم گذاشت....

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/25 - 20:51
پیوست عکس:
1709040_thumb.jpeg
1709040_thumb.jpeg · 300x233px, 10KB
نظر
mohsen123
25/مرداد/1393 - 21:18

{-31-}{-31-}{-31-}

asali
25/مرداد/1393 - 21:52

{-61-}{-61-}{-61-}

mohsen123
26/مرداد/1393 - 11:42

{-156-}{-156-}{-156-}

asali
26/مرداد/1393 - 12:38

{-159-}{-159-}{-159-}

mohsen123
26/مرداد/1393 - 13:33

{-200-}{-200-}{-200-}

asali
26/مرداد/1393 - 14:22

{-29-}{-29-}{-29-}

mohsen123
26/مرداد/1393 - 20:16

{-170-}{-170-}{-170-}

asali
26/مرداد/1393 - 20:46

{-187-}{-187-}{-187-}

mohsen123
26/مرداد/1393 - 20:50

مگه میخوای عکس 3*4 بگیری؟؟؟؟{-7-}{-7-}

asali
26/مرداد/1393 - 21:06

Are vase kelasam mikham{-20-}