اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

[♫] مـלּ از زخـҐ ـهـآیـے کـ, خـوردَمـ پُــرم [زخــم های دُرشـتِ روحـَم ، خـوب شُـدَنـی نیسـتَند.

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/28 - 14:57
پیوست عکس:
gh-4.jpeg
gh-4.jpeg · 350x512px, 20KB
نظر
mohsen123
29/مرداد/1393 - 10:08

{-23-}{-23-}{-23-}

asali
29/مرداد/1393 - 13:14

{-35-}{-35-}{-29-}{-29-}