110769mohsen123: دیالوگ همیشگی من و زندگی : . . . . من: خوشحالم زندگی: الان گند میزنم بهش :){-196-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دیالوگ همیشگی من و زندگی : . . . . من: خوشحالم زندگی: الان گند میزنم بهش:){-196-}

1393/09/29 - 08:54