112428mohsen123: اینا رو عمرن بشناسین عزیزان عنایت داشته باشید، افراد حاضر در تصویر از راست به چپ خواهر ریحانا بانو بریتنی اسپیرز و دوشیزه لیدی گاگا http://images.persianblog.ir/223193_shHWtnm0.jpg
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اینا رو عمرن بشناسین عزیزان عنایت داشته باشید، افراد حاضر در تصویر از راست به چپ خواهر ریحانا بانو بریتنی اسپیرز و دوشیزه لیدی گاگا

1393/10/07 - 16:34
نظر
12345678fm
8/دی/1393 - 11:58

چه قدر زشت هسنتند

mohsen123
8/دی/1393 - 12:17

{-15-}{-15-}

12345678fm
8/دی/1393 - 13:42