112766mohsen123: ● این نقطه ضعف منه خودم گفتم ولی سواستفاده نکنیدها!! {-15-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

● این نقطه ضعف منه خودم گفتم ولی سواستفاده نکنیدها!! {-15-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/09 - 13:53
نظر
12345678fm
9/دی/1393 - 20:12

چی الست