114472mohsen123: آیا میدانستید گیلاس و آلبالو در میوه ها از یک خانواده هستند... ولی چرا آلبالو ترش است؟ . . . . . . . . . . . ص . بحله چون آلبالو ازدواج نکرده ترشیده تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتون{-18-}{-18-}{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

آیا میدانستید گیلاس و آلبالو در میوه ها از یک خانواده هستند... ولی چرا آلبالو ترش است؟ . . . . . . . . . . . ص . بحله چون آلبالو ازدواج نکرده ترشیده تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتون{-18-}{-18-}{-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/14 - 10:20
نظر
12345678fm
14/دی/1393 - 17:08

اه چی میگی از کسی کمک گرفتی

mohsen123
14/دی/1393 - 17:41

از کسی کمک نگرفتم دیدم که میگم..{-18-}{-18-}

12345678fm
14/دی/1393 - 20:59

با مره

mohsen123
15/دی/1393 - 09:52

خوشمزه

12345678fm
15/دی/1393 - 09:56

لپ لوپ

mohsen123
15/دی/1393 - 10:31

چی؟؟؟؟؟؟؟؟{-16-}{-16-}

12345678fm
15/دی/1393 - 11:23

هیچی

mohsen123
15/دی/1393 - 11:55

{-16-}{-16-}

12345678fm
15/دی/1393 - 13:20

{-33-}