116922mohsen123: متن نامه اعتراض کفاشیان به AFC منتشر شد : رئیس محترم AFC سلام {-7-}{-7-}{-7-}{-7-} {-7-}{-7-}{-7-}{-7-} با تشکر
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

متن نامه اعتراض کفاشیان به AFC منتشر شد : رئیس محترم AFC سلام {-7-}{-7-}{-7-}{-7-} {-7-}{-7-}{-7-}{-7-} با تشکر

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/15 - 11:34
نظر
12345678fm
20/بهمن/1393 - 19:43