119234javad761: سلام خداوند متعال به من دوباره زندگی دوباره بخشید در روز باب الحوائج خانم من شفا پیدا کرد و دوباره زندگی من به روال عادی برگشت به لطف دعای دوستان و مردم عزیز.. دوباره به شبکه فیس کرمان باز می گردم با تشکر و سپاس مدیریت فیس کرمان دات کام {-35-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

سلام خداوند متعال به من دوباره زندگی دوباره بخشید در روز باب الحوائج خانم من شفا پیدا کرد و دوباره زندگی من به روال عادی برگشت به لطف دعای دوستان و مردم عزیز.. دوباره به شبکه فیس کرمان باز می گردم با تشکر و سپاس مدیریت فیس کرمان دات کام {-35-}

1394/03/07 - 16:44