135414facekerman: @alireza-48 سلام، به #شبکه اجتماعي #فيس کرمان خوش آمديد. {-107-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
علیرضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
1396/09/24 - 13:28

باز نشر توسط