135433facekerman: @Abas سلام، به #شبکه اجتماعي #فيس کرمان خوش آمديد. {-107-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
Abasسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/11/05 - 23:59

باز نشر توسط