22840zohrejoon-2013: من فكر ميكنم در غياب تو همه خانه هاي جهان خاليست همه پنجره ها بسته است........وقتي كه تو نيستي من هم......تنهاترين اتفاق بي دليل زمين ام......نازنينم
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

من فكر ميكنم در غياب تو همه خانه هاي جهان خاليست همه پنجره ها بسته است........وقتي كه تو نيستي من هم......تنهاترين اتفاق بي دليل زمين ام......نازنينم

1392/11/22 - 11:47