35065alirb: اگه دیدی یه زن ریمل نزده بدون نقشه کشیده یه جا گریه کنه!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اگه دیدی یه زن ریمل نزده بدون نقشه کشیده یه جا گریه کنه!

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/08 - 00:36
نظر
javad761
8/فروردین/1393 - 00:58

حرف دل ادم های متاهل و زدی{-31-}{-7-}