36753ninikocholo: مورد داشتیم طرف ته دیگ ماکارونیشو به بقیه بخشیده. این نشون می ده هنوزم تو دنیا آدمای فداکار وجود دارند.
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

مورد داشتیم طرف ته دیگ ماکارونیشو به بقیه بخشیده. این نشون می ده هنوزم تو دنیا آدمای فداکار وجود دارند.

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/12 - 02:27