4583avazak: هیشکی نیست که
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

هیشکی نیست که

1392/08/28 - 08:45
نظر
patiu
10/آذر/1392 - 17:50

من بیدم