49398mohsen123: دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/26 - 13:47