56933aliakbar: جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/03 - 23:02
نظر
javad761
3/اردیبهشت/1393 - 23:12

منم می دونم اگر گفتی !
{-7-}

باز نشر توسط