69365aliakbar: نسلی هستیم که نه به پدرانمان رفتیم نه به مادرامان, کلن به گا رفتیم ما روز مرد مبارک :-))
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

نسلی هستیم که نه به پدرانمان رفتیم نه به مادرامان, کلن به گا رفتیم ما روز مرد مبارک :-))

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/23 - 13:32
نظر
javad761
23/اردیبهشت/1393 - 19:24

موافقم...{-7-}