69997Dragon1993: همه ی ما در دوران تحصیل با همچین موجودات تکامل نیافته و روی اعصابی برخورد داشتیم...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

همه ی ما در دوران تحصیل با همچین موجودات تکامل نیافته و روی اعصابی برخورد داشتیم...

1393/02/24 - 22:37
پیوست عکس:
همه ی ما در دوران تحصیل با همچین موجودات تکامل نیافته و روی اعصابی برخورد داشتیم.jpg
همه ی ما در دوران تحصیل با همچین موجودات تکامل نیافته و روی اعصابی برخورد داشتیم.jpg · 403x376px, 28KB
نظر
MAHTABSAMI989
25/اردیبهشت/1393 - 08:22

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}