72192Dragon1993: بعضی وقتا توی زندگی آدما هست که از بعضی کارایی که می کنی،خیلی خیلی احساس حماقت و خجالت زیاد بهت دست میده و به خودت میگی که ای کاش زمان برمیگشت به عقب و او کار را نمیکردی... ولی افسوس که زمان برنمیگرده عقب... یه جا خوندم که نوشته بود: مهم نیست که توی زندگی ات چقدر اشتباه کردی، همین الان دور بزن... الان هم من میخوام همینکار را کنم،دور بزنم و از نو شروع کنم. {-25-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

بعضی وقتا توی زندگی آدما هست که از بعضی کارایی که می کنی،خیلی خیلی احساس حماقت و خجالت زیاد بهت دست میده و به خودت میگی که ای کاش زمان برمیگشت به عقب و او کار را نمیکردی... ولی افسوس که زمان برنمیگرده عقب... یه جا خوندم که نوشته بود: مهم نیست که توی زندگی ات چقدر اشتباه کردی، همین الان دور بزن... الان هم من میخوام همینکار را کنم،دور بزنم و از نو شروع کنم.{-25-}

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/28 - 13:07

باز نشر توسط