72759MAHTABSAMI989: فقط مونده ایرانسل پیام بده بگه : خواستی بری توالت کلمه wc رو به ۸۲۸۹ پیامک کن, تا شما رو از خالی بودن توالت با خبر کنیم. هزینه فعالسازی ۷۵ تومان …{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

فقط مونده ایرانسل پیام بده بگه : خواستی بری توالت کلمه wc رو به ۸۲۸۹ پیامک کن, تا شما رو از خالی بودن توالت با خبر کنیم. هزینه فعالسازی ۷۵ تومان …{-7-}

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/30 - 21:32
نظر
Dragon1993
30/اردیبهشت/1393 - 22:00

آره،پیشنهاد خوبیه...
حتما باهاشون صحبت می کنم که این گزینه هم اضافه کنند...{-11-}

MAHTABSAMI989
31/اردیبهشت/1393 - 20:09

{-35-}{-35-}