80417MAHTABSAMI989: یه خانومی 8 تا بچه داشت. 7 تاشون سفید و شبیه به هم. هشتمی سبزه و کمی متفاوت. از روز تولد هشتمی شوهرش بهش شک کرده بود ولی برای اینکه بنیاد خانوادش از هم نپاشه چیزی نگفت... یه روز خانمش در حال مرگ گفت: میخوام یه اعترافی کنم. شوهرش گفت: میدونم، اون بچه سبزه .... خانمش گفت:نه اون 7 تا سفیدا.... :){-8-}{-31-}{-12-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یه خانومی 8 تا بچه داشت. 7 تاشون سفید و شبیه به هم. هشتمی سبزه و کمی متفاوت. از روز تولد هشتمی شوهرش بهش شک کرده بود ولی برای اینکه بنیاد خانوادش از هم نپاشه چیزی نگفت... یه روز خانمش در حال مرگ گفت: میخوام یه اعترافی کنم. شوهرش گفت: میدونم، اون بچه سبزه .... خانمش گفت:نه اون 7 تا سفیدا.... :){-8-}{-31-}{-12-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/03/23 - 21:42
نظر
MAHTABSAMI989
11/تیر/1393 - 12:11

{-18-}