80419MAHTABSAMI989: دیشب در حال تایپ بودم که برچسب حرف میم از روی کیبورد کنده شد و چسبید به انگشتم . الان هم دقیقا همین اتفاق افتاد. با تعجب به دکمه های کیبورد نگاه کردم . یعنی از حرف میم زیاد استفاده کرده بودم ؟ یک لحظه از خودخواهی هام حالم بد شد. خودم . خونم . کلیدم . ماشینم . خانوادم . وسایلم . منافعم . شغلم . پولم . آینده ام . تا کی مال من و مال من و تا کی همش من ، من ، من ... یک روز بالاخره این برچسب از صفحه کلید زندگی کنده میشه و یک برچسب دیگه روش زده میشه . برچسبی که میم هست ولی اون میم سابق و میم من نیست ... ˙·٠•♥ خداوندا مرا از من رها کن ، اسیر غفلتم ، هشیارِ خود کن ...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دیشب در حال تایپ بودم که برچسب حرف میم از روی کیبورد کنده شد و چسبید به انگشتم . الان هم دقیقا همین اتفاق افتاد. با تعجب به دکمه های کیبورد نگاه کردم . یعنی از حرف میم زیاد استفاده کرده بودم ؟ یک لحظه از خودخواهی هام حالم بد شد. خودم . خونم . کلیدم . ماشینم . خانوادم . وسایلم . منافعم . شغلم . پولم . آینده ام . تا کی مال من و مال من و تا کی همش من ، من ، من ... یک روز بالاخره این برچسب از صفحه کلید زندگی کنده میشه و یک برچسب دیگه روش زده میشه . برچسبی که میم هست ولی اون میم سابق و میم من نیست ... ˙·٠•♥ خداوندا مرا از من رها کن ، اسیر غفلتم ، هشیارِ خود کن ...

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/03/24 - 11:40