85072asali: پِسَر بآس #غِیرَت دآشتِه بآشِهوَگَرنَه پوُل رو کِه عآبِربآنکَم دآرِه...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

پِسَر بآس  دآشتِه بآشِهوَگَرنَه پوُل رو کِه عآبِربآنکَم دآرِه...

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/26 - 14:29
پیوست عکس:
9.jpeg
نظر
mohsen123
26/مرداد/1393 - 20:56

{-50-}{-50-}{-50-}

asali
26/مرداد/1393 - 21:20

{-2-}{-2-}{-2-}